Lepidlo na opalitové značky

Kód: 0024
49,90 Kč
Skladem (>5 ks)

Lepidlo na opalitové značky k označení včelí matky na bázi šelaku. Barevné značky na včelí matky se lepí na hruď matek. Šelak je přírodní pryskyřice, bez zápachu. Pokud by lepidlo zhoustlo, dá se naředit lihem.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lepidlo na opalitové značky

Lepidlo na opalitové značky k označení včelí matky na bázi šelaku. Barevné značky na včelí matky se lepí na hruď matek. Šelak je přírodní pryskyřice, bez zápachu. Pokud by lepidlo zhoustlo, dá se naředit lihem.

Balení: 2 ml

Upozornění na nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina.
H315 Dráždí kůži.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.

Bezpečnostní instrukce:
Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Vyvarujte se vdechování výparů. Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, poraďte se s lékařem.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění vyhledejte lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. navštivte lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chov matek
Hmotnost: 0.065 kg